Šeimos konferencija

Šeimos konferencija

Šeimos konferencijos metodas

Šeimos konferencija – tai galimybė problemas, susijusias su vaiko gerove, išspręsti šeimos rate, nesikišant institucijoms bei išsaugant vaiką šeimoje.

Susirinkusi šeima ir išplėstinė šeima (artimi giminės, artimi draugai) pirmiausia gauna informaciją iš specialistų (mokytojos, sveikatos priežiūros specialisto, socialinio darbuotojo, psichologo ir kt.) apie susiklosčiusią situaciją šeimoje dėl ko nukenčia vaiko gerovė. Šeima pasitarusi pasiūlo sprendimo būdą, suplanuoja veiksmus, patvirtina juos savo parašais, teikia specialistams įvertinti ir pradeda veikti. Tokiu būdu Šeimos konferencija įgalina pačią šeimą veikti vaiko gerovės labui.

Šiuo metodu siekiama išsaugoti vaiką šeimoje, su vaiko gerove susijusias problemas išspręsti šeimos rate, neįsitraukiant institucijoms, išsaugant šeimos paslaptį bei konfidencialumą.

Metodas priskiriamas socialinės srities įrankiui. Taikant šį įrankį galima numatyti šiuos efektus:

  1. Taikant šį metodą sumažinami socialinių paslaugų kaštai šeimoms, kurios yra ilgalaikės socialinių paslaugų gavėjos, nes šeimos konferencijos proceso metu atsisakoma kitų neefektyvių mėnesių mėnesius teikiamų paslaugų teikimo.
  2. Šeimos konferencijos diskusijų metu šeima išsiaiškina savo problemas, išsigrynina savo poreikius, kokios pagalbos jiems iš tikrųjų reikia. Tokiu būdu išaiškinama daug neaiškių atvejų ir sumažinamas atvejų kiekis.
  3. Nedidelės Šeimos konferencijos metodo sąnaudos (koordinatoriaus atlyginimas) ir vidutinis bei ilgalaikis efektas tendencingai mažins dirbančių su šeima specialistų kiekį iki pačių būtiniausių.

Pagrindiniai taikymo principai:

  1. Šeimos konferencijos metodui taikyti yra tinkamos visos šeimos, nepriklausomai nuo jų kilmės, kultūros, religijos, sudėties, įpročių, socialinės padėties ir amžiaus.
  2. Šeimos konferencija yra dėl asmens, kurio gerovė nukenčia. Konferencijos metu planuojami veiksmai to asmens poreikiams tenkinti.
  3. Institucijos ir specialistai, veikiantys šeimos gerovės labui, pradedant Šeimos konferencijos procesą išdėsto problemas, tačiau pačiame procese nedalyvauja nei kaip kontroliuojanti, nei kaip įpareigojanti, nei kaip patariamoji šalis.
  4. Šeimos konferenciją organizuojantis asmuo turi būti nešališkas, kūrybiškas, komunikabilus, atkaklus, gebantis prisitaikyti prie šeimos gyvenimo ritmo ir siekiantis užbaigti procesą.
  5. Šeimos nariai turi laikytis numatyto pagalbos plano ir draugiškai kontroliuoti vienas kitą.
  6. Jei yra poreikis, Šeimos konferencijos metodas gali būti taikomas tai pačiai šeimai kelis kartus, kol problema atsitraukia.

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centro

Šeimos konferencijos koordinatorė

Giedrė Nagienė

+37069997988