Nuostatai

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-340 patvirtinti TELŠIŲ RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO NUOSTATAI (parsisiųsti…)