Įsivertinimas

TELŠIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS ATITIKTIES SOCIALINĖS GLOBOS NORMOMS ĮSIVERTINIMAS