Informacija apie darbo užmokestį

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytas darbo užmokestis eurais

Vidurkiai skaičiuojami 1 pilnam etatui, o ne darbuotojui

Eil. Nr.Pareigų (pareigybės) pavadinimas2023 m. etatų skaičiusVidutinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2023 m.2024 m. I ket. etatų skaičiusVidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2024 m. I ketvirtis
1.Direktorius12588,1912901,19
2.Prevencinių paslaugų koordinatorius11785,6011971,08
3.Sekretorius- administratorius11230,3911414,04
4.Socialinis darbuotojas22131,8922373,23
5.Individualios priežiūros darbuotojas32000,1632104,55
6.Šeimos konferencijos koordinatorius0,25352,62
7.Pastatų, statinių ir įrengimų priežiūros einamojo remonto darbininkas11207,1411335,48
8.Vairuotojas0,5644,490,5707,01
9.Kiemsargis1840,001924,00