Projektas „Institucinės globos pertvarka Telšių rajone“

2014-2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS

8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ 08.1.1-CPVA-V-427 „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA: INVESTICIJOS Į INFRASTRUKTŪRĄ“

PROJEKTAS „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA TELŠIŲ RAJONE“

Projekto vykdytojasTelšių rajono savivaldybės administracija
Projekto numeris08.1.1-CPVA-V-427-02-0010
Projekto vertė303 741,42
Europos Sąjungos lėšos263.344,00
Savivaldybės biudžeto lėšos37 397,42
Partnerio lėšos3 000,00
Įgyvendinimo trukmė2020–2022

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

www.esinvesticijos.lt

Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. Projektu siekiama padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį, pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų, išplėtojant bendruomeninių vaikų globos namų tinklą (toliau – BVGN) ir sudaryti sąlygas padidinti Varnių vaikų dienos centro „Valančiaus pastogėje“ nuolatinių lankytojų skaičių. Įgyvendinant projektą planuojama atlikti Varnių vaikų dienos centro „Valančiaus pastogėje“ patalpų kapitalinį remontą, parengti techninį projektą bei įsigyti inžinerines paslaugas, aprūpinant patalpas reikalingais baldais bei įranga, ir įsigyti du objektus BVGN veiklai vykdyti – Telšiuose ar priemiestinėse apylinkėse bei Varnių mieste. Taip pat projekto lėšomis planuojamas įsigytų patalpų remontas, baldų įsigijimas bei vieno objekto pritaikymas neįgaliesiems.

Projekto rezultatai – įgyvendinus projektą bus įsigyti du bendruomeniniai vaikų globos namai (toliau – BVGN) Telšiuose ar priemiestinėse apylinkėse bei Varnių mieste. Numatoma, kad į įsigytus objektus bus įkelta po 8 vaikus, kurie bus aprūpinti reikalingais baldais bei įranga, atlikti paprastojo remonto darbai bei vienas iš objektų bus pritaikytas neįgaliesiems. Suremontuotame Varnių vaikų dienos centre (toliau – VDC) naudos gavėjų skaičius, t.y. lankančių vaikų dienos centrą vaikų skaičius, padidėtų iki 40 vaikų. Įgyvendinus projektą VDC bus atliktas kapitalinis remontas, nupirkti reikalingi baldai bei įranga, pastatas bus pritaikytas neįgaliesiems.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Neringa Urbonienė
Tel. (8 444) 22358
El. p. neringa.urboniene@telsiai.lt