Projektas „Institucinės globos pertvarka Telšių rajone“

2014-2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS

8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ 08.1.1-CPVA-V-427 „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA: INVESTICIJOS Į INFRASTRUKTŪRĄ“

PROJEKTAS „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA TELŠIŲ RAJONE“

Projekto vykdytojas Telšių rajono savivaldybės administracija Projekto Skaityti toliau