Ypatingų šeimų ypatingi gyvenimai

Ypatingų šeimų ypatingi gyvenimai

Emocinės paramos – savitarpio pagalbos grupė.

Emocinės paramos- savitarpio pagalbos grupės susitikimai

Emocinės paramos- savitarpio pagalbos grupės susitikimai

Emocinės paramos- savitarpio pagalbos grupės susitikimuose skirsime dėmesį:

  • geros emocinės sveikatos palaikymui;
  • bendradarbiavimui su specialistais;
  • gerosios patirties ir informacijos pasidalijimais;
  • sprendimų ieškojimu;
  • savireflekcija.

Projektas „Institucinės globos pertvarka Telšių rajone“

2014-2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS

8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ 08.1.1-CPVA-V-427 „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA: INVESTICIJOS Į INFRASTRUKTŪRĄ“

PROJEKTAS „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA TELŠIŲ RAJONE“

Projekto vykdytojas Telšių rajono savivaldybės administracija Projekto Skaityti toliau